Jaunumi Galerija Par mums Kontakti
Jaunumi
· Aplūkot visus jaunumus

25.02.2014 - Par ikgadējo ienākumu deklarēšanu


Swedbank Privātpersonu finanšu institūts mudina iedzīvotājus neaizmirst par ikgadējo ienākumu deklarēšanu, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpību, ko pievienot uzkrājumiem vai novirzīt aktuāliem tēriņiem.Astoņi no desmit deklarācijas iesniedzējiem pārmaksāto nodokli atprasa uzreiz nākamajā gadā

Gada ienākumu deklarēšana kļūst par Latvijas sabiedrības ikdienas dzīves daļu. Gandrīz puse (48%) Swedbank Privātpersonu finanšu institūta aptaujāto ekonomiski aktīvo iedzīvotāju apgalvo, ka gada ienākumu deklarāciju iesniedz katru gadu, vēl 15% gada deklarāciju iesniedz neregulāri. Augošu tendenci uzrāda arī VID dati: pagājušā gadā deklarāciju iesniedzēju skaits pieaudzis par vairāk nekā 20 tūkstošiem. Swedbank Privātpersonu finanšu institūts mudina iedzīvotājus neaizmirst par ikgadējo ienākumu deklarēšanu, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) starpību, ko pievienot uzkrājumiem vai novirzīt aktuāliem tēriņiem.

„Iedzīvotāji arvien biežāk skatās uz saviem ienākumiem ne tikai mēneša, bet arī gada griezumā, līdz ar to viņiem paveras iespēja iztērētu naudu pārvērst par uzkrājumu. Tā 150 lati, kas pagājušā gadā izdoti ārstniecībai un izglītības iegūšanai, kļūst par uzkrātu 51 eiro, kurus atgūst, iesniedzot deklarāciju. 200 latu gada iemaksa 3.pensiju līmenī vai uzkrājošajā apdrošināšanā rada 68 eiro uzkrājumu, kas izmantojams tūlīt vai atliekams kādam mērķim. Latvijas mājsaimniecībām ir grūti veidot uzkrājumus ikdienā, jo trūkst brīvo līdzekļu, tāpēc atmaksātā nodokļa nauda ir laba iespēja iedzīvotājiem uzsākt uzkrājumu veidošanu”, skaidro Swedbank Privātpersonu finanšu institūta direktore Adriāna Kauliņa.

A. Kauliņa uzsver: „Ir pašsaprotami iepērkoties paņemt naudas atlikumu. Arī norēķināšanās par nodokļa starpību kļūst arvien vienkāršāka, kā arī saprotamāka strādājošajiem. Iedzīvotāju augošā izpratne par gada ienākumiem un nodokļu sakarībām valstij paver jaunas iespējas realizēt neizmantoto potenciālu nodokļu sloga mazināšanā, piemēram, piemērojot progresīvo neapliekamo minimumu – jo mazāki ienākumi, jo lielāks neapliekamais minimums. Pie progresīvā neapliekamā minimuma nodokļa strādājošais starpību saņemtu gada beigās, deklarējot savus ienākumus. Šī pieeja vairotu mazo algu saņēmēju ienākumus un stimulētu uzkrājumu veidošanu”.

Kā apliecina VID statistika, vidējā personai atmaksātā nodokļa summa 2013.gadā bija 74,58 lati, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Summas lielums liek domāt, ka iedzīvotāji prasa nodokļa atmaksu ne tikai par saviem ārstniecības un izglītības izdevumiem, par ko pēc 2012.gada IIN likmes maksimāli varēja atgūt 37,5 latus, bet arī par zobārstniecības un plānotu operāciju izdevumiem, uz kuriem izdevumu norma neattiecas, un ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, iemaksām pensiju 3.līmenī vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā. Vai arī nodokļa starpība atgūta par vairākiem gadiem uzreiz vai izmantotas vēl kādas likumā paredzētās iespējas saņemt nodokļu atmaksu.

Gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadu var iesniegt ar 2014.gada 3.martu līdz pat 2017.gada 16.jūnijam. VID statistika gan rāda, ka vairums deklarētāju nekavējas un astoņi no desmit pārmaksāto nodokli atprasa uzreiz nākamajā gadā.

Vērts atcerēties, ka:
nodoklis ir atgūstams arī par veselības apdrošināšanas polises prēmijas maksājumiem, ja polisi iedzīvotāji pērk paši vai maksā darba devēja paredzētu līdzmaksājumu. Ja polises prēmijas līdzmaksājumu darba devējs ietur no algas, par to VID iesniedzama darba devēja dota izziņa;
iedzīvotājiem, kuri 2013.gadā nav strādājuši visus mēnešus, par saņemtajiem ienākumiem pilnā apmērā nav piemērots gada neapliekamais minimums 540 lati. Piemēram: ja darba ņēmējs aizvadītajā gadā strādājis tikai 3 mēnešus, ar IIN neapliekams ienākums ir bijis 3x45=135 lati. Deklarējot ienākumus, tiek atgūta nodokļa tiesa no atlikušās gada neapliekamā minimuma summas jeb 24% no 540-135=405 latiem;
apgādājamos iespējams reģistrēt arī ar atpakaļejošu datumu un deklarējot ienākumus saņemt pienākošos IIN atvieglojumus par apgādājamu personu, kas kopš 2013.gada 1.jūlija ir 19,20 lati par personu mēnesī, bet gada pirmajā pusē bija 16,80 lati.
ja ir ziedota nauda nodibinājumiem, kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, piemēram, Ziedot.lv, deklarācijā iespējams norādīt ziedotās summas apmēru, no kuras tiks atmaksāta nodokļa tiesa 24%. Kā maksājuma apliecinājums kalpos bankas maksājuma uzdevums, konta izraksts vai nodibinājuma kases ieņēmumu orderis;
izdevumi par izglītību nav tikai studiju izdevumi. Nodokļa daļu iespējams atgūt arī par apmācību darbā nepieciešamo iemaņu iegūšanai, piemēram, angļu valodu, ja tā apgūta valsts akreditētā izglītības programmā;
ērtākais veids deklarācijas iesniegšanai ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie ārstniecības un izglītības izdevumi.


Iedzīvotājiem atliek tikai norādīt attaisnoto izdevumu summas un deklarācijai pievienot maksājumus apliecinošos dokumentus.Swedbank Privātpersonu finanšu institūts ir no bankas neatkarīga struktūrvienība, kas, balstoties uz ilggadēju pieredzi, sekmē iedzīvotāju finanšu prasmju un zināšanu attīstību. Institūts regulāri skaidro sabiedrībai dažādus ar naudu un ģimenes budžeta plānošanu saistītus jautājumus, veic pētījumus un līdzdarbojas atsevišķu valsts politikas jautājumu izstrādāšanā.
 

 
PAR MUMS JAUNUMI GALERIJA KONTAKTI
©2008 Visual Studio