Jaunumi Galerija Par mums
Jaunumi


26.01.2018 - 2018.g. janvāra avīze


2018. gada pirmais Ventspils avīzes numurs gatavs.

 


10.07.2015 - Kurland Bike Meet 2015


Ventspilī notiks motobraucēju salidojums „Kurland Bike Meet 2015”
No 17. līdz 19. jūlijam Ventspilī notiks gadskārtējais Starptautiskais Baltijas jūras reģiona valstu motobraucēju salidojums „Kurland Bike Meet 2015”. Latvijas Motoklubu asociācija „Kurland Bike Meet” pulcēs venstpilniekus, motosporta entuziastus. Kopējais dalībnieku un apmeklētāju skaits plānots ap 5000 no visas Latvijas un tuvējām ārvalstīm – no Zviedrijas, Baltkrievijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas.


PROGRAMMA

Motoparāde pilsētas ielās

Sestdien, 18. jūlijā, plkst. 13.00 pilsētas ielās būs skatāma motoparāde, kas noslēgsies Reņķa dārzā.

Aktivitātes Reņķa dārzā

Ap 14.00 Reņķa dārzā tiek aicināti pilsētas iedzīvotāji, lai baudītu teatralizētu uzvedumu no motociklistu dzīves „Baikeris un Reindžeris”, ko veido trīskārtējs Latvijas čempions triālā Andris Grīnfelds, un rokgrupas „Bloody Heel” uzstāšanos. Būs arī iespēja nofotografēties pie motocikliem un ar motociklistiem.

Grupas „Latvian Blues Band” speciālā programma „Blues & Bikes”

Ventspils Piejūras kempings uzņems viesus no 17. jūlija līdz 19. jūlija rītam. Sestdien, 18. jūlija vakarā, plkst. 21.15 notiks Pliko brauciens un grupas „Latvian Blues Band” speciālā programma „Blues & Bikes”. Nakts noslēgums – mūzikas un deju ritmos.Trīs dienu caurlaide uz visiem „Kurland Bike Meet 2015" maksas pasākumiem – EUR 15 ((bērniem līdz 16 gadu vecuma – ieeja bez maksas vecāku vai pilnvarotu pilngadīgu personu klātbūtnē).

 


25.02.2014 - Par ikgadējo ienākumu deklarēšanu


Swedbank Privātpersonu finanšu institūts mudina iedzīvotājus neaizmirst par ikgadējo ienākumu deklarēšanu, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpību, ko pievienot uzkrājumiem vai novirzīt aktuāliem tēriņiem.Astoņi no desmit deklarācijas iesniedzējiem pārmaksāto nodokli atprasa uzreiz nākamajā gadā

Gada ienākumu deklarēšana kļūst par Latvijas sabiedrības ikdienas dzīves daļu. Gandrīz puse (48%) Swedbank Privātpersonu finanšu institūta aptaujāto ekonomiski aktīvo iedzīvotāju apgalvo, ka gada ienākumu deklarāciju iesniedz katru gadu, vēl 15% gada deklarāciju iesniedz neregulāri. Augošu tendenci uzrāda arī VID dati: pagājušā gadā deklarāciju iesniedzēju skaits pieaudzis par vairāk nekā 20 tūkstošiem. Swedbank Privātpersonu finanšu institūts mudina iedzīvotājus neaizmirst par ikgadējo ienākumu deklarēšanu, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) starpību, ko pievienot uzkrājumiem vai novirzīt aktuāliem tēriņiem.

„Iedzīvotāji arvien biežāk skatās uz saviem ienākumiem ne tikai mēneša, bet arī gada griezumā, līdz ar to viņiem paveras iespēja iztērētu naudu pārvērst par uzkrājumu. Tā 150 lati, kas pagājušā gadā izdoti ārstniecībai un izglītības iegūšanai, kļūst par uzkrātu 51 eiro, kurus atgūst, iesniedzot deklarāciju. 200 latu gada iemaksa 3.pensiju līmenī vai uzkrājošajā apdrošināšanā rada 68 eiro uzkrājumu, kas izmantojams tūlīt vai atliekams kādam mērķim. Latvijas mājsaimniecībām ir grūti veidot uzkrājumus ikdienā, jo trūkst brīvo līdzekļu, tāpēc atmaksātā nodokļa nauda ir laba iespēja iedzīvotājiem uzsākt uzkrājumu veidošanu”, skaidro Swedbank Privātpersonu finanšu institūta direktore Adriāna Kauliņa.

A. Kauliņa uzsver: „Ir pašsaprotami iepērkoties paņemt naudas atlikumu. Arī norēķināšanās par nodokļa starpību kļūst arvien vienkāršāka, kā arī saprotamāka strādājošajiem. Iedzīvotāju augošā izpratne par gada ienākumiem un nodokļu sakarībām valstij paver jaunas iespējas realizēt neizmantoto potenciālu nodokļu sloga mazināšanā, piemēram, piemērojot progresīvo neapliekamo minimumu – jo mazāki ienākumi, jo lielāks neapliekamais minimums. Pie progresīvā neapliekamā minimuma nodokļa strādājošais starpību saņemtu gada beigās, deklarējot savus ienākumus. Šī pieeja vairotu mazo algu saņēmēju ienākumus un stimulētu uzkrājumu veidošanu”.

Kā apliecina VID statistika, vidējā personai atmaksātā nodokļa summa 2013.gadā bija 74,58 lati, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Summas lielums liek domāt, ka iedzīvotāji prasa nodokļa atmaksu ne tikai par saviem ārstniecības un izglītības izdevumiem, par ko pēc 2012.gada IIN likmes maksimāli varēja atgūt 37,5 latus, bet arī par zobārstniecības un plānotu operāciju izdevumiem, uz kuriem izdevumu norma neattiecas, un ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, iemaksām pensiju 3.līmenī vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā. Vai arī nodokļa starpība atgūta par vairākiem gadiem uzreiz vai izmantotas vēl kādas likumā paredzētās iespējas saņemt nodokļu atmaksu.

Gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadu var iesniegt ar 2014.gada 3.martu līdz pat 2017.gada 16.jūnijam. VID statistika gan rāda, ka vairums deklarētāju nekavējas un astoņi no desmit pārmaksāto nodokli atprasa uzreiz nākamajā gadā.

Vērts atcerēties, ka:
nodoklis ir atgūstams arī par veselības apdrošināšanas polises prēmijas maksājumiem, ja polisi iedzīvotāji pērk paši vai maksā darba devēja paredzētu līdzmaksājumu. Ja polises prēmijas līdzmaksājumu darba devējs ietur no algas, par to VID iesniedzama darba devēja dota izziņa;
iedzīvotājiem, kuri 2013.gadā nav strādājuši visus mēnešus, par saņemtajiem ienākumiem pilnā apmērā nav piemērots gada neapliekamais minimums 540 lati. Piemēram: ja darba ņēmējs aizvadītajā gadā strādājis tikai 3 mēnešus, ar IIN neapliekams ienākums ir bijis 3x45=135 lati. Deklarējot ienākumus, tiek atgūta nodokļa tiesa no atlikušās gada neapliekamā minimuma summas jeb 24% no 540-135=405 latiem;
apgādājamos iespējams reģistrēt arī ar atpakaļejošu datumu un deklarējot ienākumus saņemt pienākošos IIN atvieglojumus par apgādājamu personu, kas kopš 2013.gada 1.jūlija ir 19,20 lati par personu mēnesī, bet gada pirmajā pusē bija 16,80 lati.
ja ir ziedota nauda nodibinājumiem, kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, piemēram, Ziedot.lv, deklarācijā iespējams norādīt ziedotās summas apmēru, no kuras tiks atmaksāta nodokļa tiesa 24%. Kā maksājuma apliecinājums kalpos bankas maksājuma uzdevums, konta izraksts vai nodibinājuma kases ieņēmumu orderis;
izdevumi par izglītību nav tikai studiju izdevumi. Nodokļa daļu iespējams atgūt arī par apmācību darbā nepieciešamo iemaņu iegūšanai, piemēram, angļu valodu, ja tā apgūta valsts akreditētā izglītības programmā;
ērtākais veids deklarācijas iesniegšanai ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie ārstniecības un izglītības izdevumi.


Iedzīvotājiem atliek tikai norādīt attaisnoto izdevumu summas un deklarācijai pievienot maksājumus apliecinošos dokumentus.Swedbank Privātpersonu finanšu institūts ir no bankas neatkarīga struktūrvienība, kas, balstoties uz ilggadēju pieredzi, sekmē iedzīvotāju finanšu prasmju un zināšanu attīstību. Institūts regulāri skaidro sabiedrībai dažādus ar naudu un ģimenes budžeta plānošanu saistītus jautājumus, veic pētījumus un līdzdarbojas atsevišķu valsts politikas jautājumu izstrādāšanā.
 


18.02.2014 - Informē Vladislavs Šafranskis


Informē Vladislavs Šafranskis


 


18.06.2013 - Pirmās senioru grupas Ventspilī uzsāk Pies


Pirmās senioru grupas Ventspilī uzsāk Pieslēdzies, Latvija! datorapmācībasVentspilī datorapmācības uzsāk Lattelecom sociālās iniciatīvas Pieslēdzies, Latvija! dalībnieki. Ventspils Digitālajā centrā šobrīd jau noformētas divas apmācību grupas ar iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma. Savukārt 2012. gadā pilsētā un novadā kopumā tika apmācīti vairāk nekā 130 seniori. Apmācības latviešu un krievu valodas plūsmās norisināsies līdz pat novembrim, un tām pieteikties aicināts ikviens interesents no 50 gadu vecuma.
„Latvijā ir ļoti aktīva vecākā paaudze, kas labprāt apgūst jaunas zināšanas un mūsdienīgas tehnoloģijas. Tam par pierādījumu kalpo arī lielā senioru aktivitāte projektā Pieslēdzies, Latvija! – šobrīd apmācībām no visas Latvijas pieteikušies jau vairāk nekā 4500 iedzīvotāju,” ar gandarījumu uzsver Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.
Ventspils Digitālā centra pārstāve Gunta Blumberga norāda: „Projektā piedalāmies jau otro gadu un esam saņēmuši lielu atsaucību. Senioru vidū bieži vien tieši naudiņa ir šķērslis, kādēļ datorprasmes netiek apgūtas, tādēļ priecājamies, ka ir šāds bezmaksas projekts. Liels ieguvums šogad ir attīstītā trīs līmeņu mācību programma. Ventspils Digitālajā centrā piedāvājam veikt arī maksājumus interneta bankā, bet sākotnēji seniori bija nedroši par šāda pakalpojuma izmantošanu. Pateicoties šiem kursiem viņi jūtas daudz drošāk un tagad jau izmanto iespēju paši publiskajā zonā darboties ar datoriem.”
Balstoties uz līdzšinējo pieredzi un senioru vajadzībām, šogad būtiski papildināts mācību saturs, piedāvājot trīs līmeņu apmācības atbilstoši dalībnieku līdzšinējai pieredzei un prasmēm. Trešā līmeņa mācību programmu plānots licencēt pašvaldībās, lai pēc sekmīga pārbaudes darba nokārtošanas dalībniekiem izsniegtu sertifikātu, ko iespējams uzrādīt turpmākajās darba gaitās. Šogad arī darbību uzsāk Pieslēdzies, Latvija! atbalsta tālrunis – zvanot pa tālruni 67201777, Lattelecom speciālisti senioriem sniegs konsultācijas par datora lietošanas pamatiem.
Bezmaksas datorapmācības notiks līdz pat novembrim
Bezmaksas datorapmācībām var pieteikties ikviens interesents pēc 50 gadu vecuma, zvanot pa tālruni 80000822, aizpildot reģistrācijas anketu internetā www.piesledzieslatvija.lv vai piesakoties pie pasniedzējiem. Līdz pat novembrim visā Latvijā notiks apmācības latviešu un krievu valodas grupās, kas tiek komplektētas pēc iespējas tuvāk senioru dzīvesvietai.
Pirmais apmācību līmenis paredzēts tiem, kuri ar datoru saskaras pirmo reizi, savukārt trešajā līmenī iekļauta padziļināta apmācība par programmu lietošanu, e-pakalpojumu izmantošanu un datu apstrādi.
Par projektu
Lattelecom projekts „Pieslēdzies, Latvija!” tiek īstenots kopš 2008.gada. Līdz šim ar pašvaldību un skolu atbalstu apmācīti jau desmit tūkstoši senioru. Šogad datora lietpratēju skaitam plānots piepulcināt vēl septiņus tūkstošus cilvēku, lai līdz valsts simtajai gadadienai Latvijā būtu vismaz 30 tūkstoši cilvēku, kas pārvarējuši digitālo plaisu un pilnvērtīgi integrējušies informācijas sabiedrībā.
Sociālā iniciatīva ir kļuvusi par nacionāla mēroga projektu, ko atbalsta Labklājības, Izglītības un zinātnes, Kultūras ministrija, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība un Nodarbinātības valsts aģentūra.
 


23.05.2013 - 29. maijā norisināsies Lasīšanas diena


Pirmo reizi notiks Lasīšanas diena: vienlaikus iecienītākās grāmatas lasīs visā LatvijāPirmo reizi notiks Lasīšanas diena: vienlaikus iecienītākās grāmatas lasīs visā Latvijā

Pirmo reizi Latvijā 29. maijā norisināsies Lasīšanas diena, kas pie savām iecienītākajām grāmatām pulcēs iedzīvotājus visā Latvijā. Ar mērķi atgādināt par lasītprieku un lasīšanas saistību ar emocionālo inteliģenci, bērni, jaunieši, pieaugušie, ģimenes, uzņēmumu darbinieki ir aicināti iesaistīties Lasīšanas dienā, veltot piecpadsmit minūtes savai mīļākajai grāmatai, vienlaikus lasot to kopīgi ar pārējiem Lasīšanas dienas dalībniekiem.

„Lasīšana ir pamatprasme, kas jāapgūst bērnībā un pusaudža gados, lai būtu iespēja dzīvot laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi. Tā ir pamatprasme, kas nepieciešama gandrīz katrā dzīves jomā. Ja lasīšana sākas ar ābeci un vārdu burtošanu, tad lasītprasme sākas ar izlasītā izpratni. Pētījumi vēsta, ka lasīšana ir saistīta ar apmierinātību ar dzīvi, iekļaušanos darba tirgū, sabiedrisko aktivitāti un pilsonisko izpausmi. Tādēļ pieaugušo cilvēku uzdevums pievērst bērnu un pusaudžu uzmanību lasītprasmes nozīmei un mudināt ikvienu lasīt, praktiski parādot to ar personīgo piemēru arī Lasīšanas dienas laikā. Aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju, mammu, tēti, vecmāmiņu vai vectētiņu, skolotāju, draugu vai paziņu, piedalīties Lasīšanas dienā. Vēlamies atgādināt, ka katram no mums ir kāda mīļa grāmata, kurai joprojām ir vērtība mūsu dzīvē un to, ka lasīt kopā ir aizraujoši,” norāda Latvijas Universitātes projekta vadītāja Gunta Kraģe, aicinot ikvienu savā skolā vai pilsētā iedvesmot citus un izvēlēties lasīšanas vietu kopīgai dalībai Lasīšanas dienā.

Ikviens ir aicināts izvēlēties mīļāko grāmatu, izvēlēties piemērotāko vietu, uzaicināt lasāmbiedrus un dalīties lasītpriekā trešdienā, 29. maijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.15 no jebkuras vietas Latvijā.

Lasīšanas dienu aizsāks Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa uzruna tiešraidē, ko varēs vērot vietnē www.lu.lv, no Latvijas Universitātes Bibliotēkas plkst. 11.45, lai plkst. 12.00 dotu kopīgu startu Lasīšanas dienas 15 minūtēm visā Latvijā.

Tāpat ikviens Rīgas ielās varēs vērot un iesaistīties zibakcijā „Latvija lasa”, kurā piedalīsies Latvijas Universitātes Studentu padome pie visām Latvijas Universitātes fakultāšu ēkām. Pie tām pulcēsies studenti un mācībspēki ar savām grāmatām, lai kopīgi tās lasītu ārpus fakultāšu sienām pilsētas ielās. Ikviens ir aicināts pievienoties zibakcijai, ņemot līdzi savu mīļāko grāmatu un lasot to kopā ar studentiem.

Lai piedalītos Lasīšanas dienā, pirmkārt, katram ir jāizvēlas sava mīļākā grāmata; otrkārt, jāizvēlas lasīšanas vieta; treškārt, jāuzaicina savus draugus un radus uz kopīgu lasīšanu; ceturtkārt, jādalās lasītpriekā trešdien, 29. maijā, no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.15 no jebkuras vietas Latvijā; piektkārt, ja iespējams, pēc Lasīšanas dienas jāatsūta fotogrāfijas no kopīgas lasīšanas uz e-pastu lasisanasdiena@lu.lv, lai iekļautu to Lasīšanas dienas fotogalerijā un apliecinātu savu līdzdalību pirmajā kopīgajā Lasīšanas dienā Latvijā.

Gatavojoties Lasīšanas dienai, sestdien, 25. maijā plkst. 11.00 Latvijas Televīzijas 1. kanālā būs skatāms maija raidījums par skolas dzīvi „Es un skola”, kurš būs veltīts Lasīšanas dienai.

Tie, kas vēlas pavēstīt citiem par savu dalību Lasīšanas dienā sociālajos tīklos, var izmantot mirkļbirku #LatvijaLasa vai publicēt tviterierakstu „Es piedalīšos Lasīšanas dienā 29. maijā plkst. 12.00. Un Tu? www.atbalsts.lu.lv #LatvijaLasa”, pastāstot, kura grāmata ir izvēlēta lasīšanai un kur tā tiks lasīta, lai arī citi lasītgribētāji var piebiedroties ar savu mīļāko literatūru.

• Lasīšanas dienas video: http://www.youtube.com/watch?v=Q52HnqJ-Cy4&feature=youtu.be.

Par Lasīšanas dienu
Lasīšanas diena ir daļa no projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, ko īsteno Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 25 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Projekta realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”. Plašāk: www.atbalsts.lu.lv.
 


23.05.2013 - Bērnu pasaule un Kas te? Es te!


Latvijā ražo brīnišķīgas un kvalitatīvas lietas bērniem – par to pārliecināties pasākumā "Bērnu pasaule un Kas te? Es te! Ķīpsalā 2013" no 24. līdz 26.maijam aicina Latvijas labākie bērnu preču ražotāji.Latvijā ražo brīnišķīgas un kvalitatīvas lietas bērniem – par to pārliecināties pasākumā "Bērnu pasaule un Kas te? Es te! Ķīpsalā 2013" no 24. līdz 26.maijam aicina Latvijas labākie bērnu preču ražotāji."Latvijā ražo ļoti labas lietas, bet ne vienmēr tās ir pieejamas veikalos. Tāpēc tieši izstāde ir piemērotākā vieta, kur mums prezentēt savu veikumu. Ar izstāžu rīkotājsabiedrības BT 1 atbalstu ir izdevies atsevišķā kvartālā apvienot vairāk nekā 15 vietējos ražotājus, kas piedāvās apskatīt un iegādāties dažādus jaunumus, kuri vēl nav pieejami Latvijas veikalos," stāsta Latvijas bērnu preču ražotāja "La'Lina" projektu vadītāja Annele Tavare.Katras kultūras mantojumam jaunā un mūsdienīgā risinājumā ir iespēja kļūt par draudzīgu mazā cilvēka ikdienas sastāvdaļu! – tāda ir pasaules modes ekspertu atzinību ieguvušā, tik ļoti latviskā zīmola "Paade Mode" pārliecība. Izstādē "Paade Mode" piedāvās lina apģērbu saules lutinātām dienām.Pasākumā apmeklētājiem būs iespēja iegādāties Latvijā ražotu, pasaulē vienīgo eko termoapģērbu bērniem "ThermoKid", uzzināt par pareizu ģērbšanās kultūru un pārliecināties, ka mūsdienīgs sintētisks materiāls var būt arī ekoloģiski tīrs un piemērots bērniem.

Mazos kārumniekus iepriecinās gardie mammas biezeņi "Rūdolfs", kas tika atzīti par 2012. gada "Latvijas Gada Ekoproduktu".

Gardēžu garšu kārpiņas iepriecinās arī "Skrīveru mājas saldējums", kas ir pagatavots tikai no dabīgām sastāvdaļām un pārsteidz ar neparastiem garšu salikumiem.

Latvijas ražotāji piedāvās labas cenas!
Tikai izstādes laikā, pērkot "Dip Dap" mājas moduli "Tornis" vai "Māja ar mansardu", un saņemsiet pamatmodeli par brīvu, tādējādi ietaupīsiet Ls 19. "Galatex" piedāvās jebkuras bērnu pidžamas un vasaras komplektus tikai par Ls 3.90. Savukārt "ThermoKid" ekoloģisko termoapģērbu varēs iegādāties ar 20 % atlaidi. Iegādājoties košos "The Kid House" legingus, otrus saņemsiet ar 50% atlaidi, savukārt, pērkot "Zaz
 


10.01.2013 - Deju studija ”Glamorous Dance” aicina uz


Deju studija ”Glamorous Dance” aicina uz bezmaksas nodarbībāmDeju studija ”Glamorous Dance” aicina uz bezmaksas nodarbībām
Mūsdienu deju studijā „Glamorous Dance” ir sākusies janvāra papilduzņemšana. Aicinot jaunus dejot gribētājus, kā arī profesionāļus tiek rīkotas atvērto durvju dienas – nedēļas garumā, no 7. līdz 11. janvārim. Nodarbības notiks Rīgas, Liepājas un Ventspils filiāļu telpās, un uz nodarbībām aicināts ikviens interesents.
Lai ikvienam dotu iespēju iepazīties ar „Glamorous Dance” piedāvājumu – rīkojam atvērto durvju dienas, kuru ietvaros dejotāji ar pieredzi un iesācēji varēs apmeklēt 1 bezmaksas nodarbību katrā mūsu piedāvātajā deju stilā. Tie ir: laikmetīgā deja, šova deja, street dance (hip hop), karsējmeitenes, un klasiskā deja (balets).
Lai piedalītos nodarbībās no 7. līdz 11. janvārim, nav nepieciešama iepriekšēja pierakstīšanās. Nodarbību grafiks un cita informācija par bezmaksas iepazīšanās nodarbībām: http://www.glamorous.lv/content/atv%C4%93rto-durvju-dienas-5.
Nodarbību vietas:
Rīga, Tallinas iela 52
Liepāja, Rožu laukums 5/6 (Liepājas Latviešu biedrības nams)
Ventspils, Pils iela 28 (kino Rio telpas)

Studija uzņem dejot gribētājus no 7 līdz 35 gadu vecumam (šīs ir aptuvens vecuma ierobežojums).
 


01.01.2013 - Tiek meklēts! Разыскивается!


Tiek meklēts!

Andris JankevicsTiek meklēts!

Andris Jankevics

Pazušanas datums: 2012. gada 14. decembris.

Pazušanas apstākļi: 2012. gada 14. decembra dienas otrajā pusē atradies Ventspilī, vienā no bāriem “Klondaika”. Lietojis alkoholu. Turpat atstājis savu mobilo telefonu. Cik zināms, pie pazudušā nekādu citu mantu nav bijis.

Andra Jankevica atrašanas gadījumā, lūgums sazināties ar:

Aldi + 371 26353485

Bezvēsts.lv: + 371 22175219 + 371 22084084
 


12.12.2012 - Pieci populārākie dāvinātāju tipi

Pieci populārākie dāvinātāju tipi


Tuvojoties svētku laikam, arvien biežāk pieķeram sevi domājam par šī laika iespējami patīkamāku pavadīšanu, dāvanām tuviem un mīļiem cilvēkiem, kā arī, protams, par svētku tēriņu budžetu. Swedbank Privātpersonu finanšu institūts, vairākus gadus analizējot cilvēku rīcību ar naudu pirmssvētku laikā, ir definējis piecus izplatītākos dāvinātāju tipus un arī katram no tiem sagatavojis ieteikumus izdevumu plānošanai.


Pēdējā brīža dāvinātājs
Šie dāvinātāji dāvanu iegādi atliek uz pēdējo brīdi un par iemeslu tam nebūt nav slinkums, neizdarība vai vienaldzība. Bieži vien tas skaidrojams ar psiholoģisko spriedzi, ko rada “ideālās dāvanas” meklējumi. Pēdējā brīža dāvinātājiem raksturīgi gaidīt īpašu mirkli, kad tie jūtas iedvesmoti doties meklēt dāvanas - līdz tam laikam viņi ir paspējuši izdomāt, kādu dāvanu un kuram cilvēkam vēlas dāvināt. Labā ziņa šajā gadījumā ir tā, ka tiek pārdomātas arī finanses - cik daudz varētu tikt tērēts konkrēto dāvanu iegādei. Tajā pašā laikā ir jārēķinās, ka ne vienmēr plānotās dāvanas būs atrodamas, tās pērkot pēdējā brīdī, un jāapzinās, ka pirms svētkiem atsevišķas preces var nebūt pieejamas par izdevīgāko cenu, līdz ar to pastāv risks pārtērēt plānoto budžetu.

Ieteikumi naudas plānošanas jomā:
sastādīt plānoto dāvanu sarakstu,
naudu dāvanu iegādei uzkrāt jau laikus,
“ideālās dāvanas” meklēšanu neatlikt uz pēdējo brīdi.


Rūpīgi plānojošais dāvinātājs
Paruna taisīt ratus ziemā un ragavas vasarā ļoti precīzi raksturo šos dāvinātājus. Viņi visa gada garumā pakāpeniski plāno un sarūpē dāvanas tuviniekiem un draugiem. Šī dāvinātāja tipa cilvēki bieži vien piemērotas dāvanas draugiem un tuviniekiem veiksmīgi atrod nejauši, tostarp, izmantojot veikalos piedāvātās atlaides. Šī iemesla dēļ dāvanas tiek iegādātas savlaicīgi un tiek ietaupīta arī nauda. Šiem dāvinātājiem būtu jāseko līdzi, lai kādam spontāni nenopirktu pārāk daudz dāvanu, bet citam - nevienu. Šajā gadījumā noteikti noderēs saraksts, kurā atzīmētas dāvanu idejas - gan plānotās, gan jau nopirktās.

Ieteikumi naudas plānošanas jomā:
sagatavot un regulāri pārskatīt dāvanu sarakstu,
pievērst uzmanību lielo atlaižu akcijām un sezonas preču izpārdošanām,
aplūkot piedāvājumus interneta veikalos, kur iespējams ietaupīt vēl vairāk.


Praktiskais dāvinātājs
Šis dāvinātāju tips pamatā sarūpē praktiska rakstura dāvanas, piemēram, zeķes, kancelejas preces, noderīgas lietas virtuvē vai dārzā u.tml. Praktiskas dāvanas bieži vien tiek dāvinātas cilvēkiem, kurus pazīst mazāk, bet nezina, kas tiem būtu vajadzīgs vai arī cilvēkiem, kurus pazīst ļoti labi un zina viņu praktiskās vajadzības. Praktiskie dāvinātāji neaizraujas ar dāvanas emocionālo pievienoto vērtību; viņuprāt, priekšauts, pildspalva vai dārza apgaismojuma lampa ir piemērota dāvana Ziemassvētkos.

Ieteikumi naudas plānošanas jomā:
laikus apzināt, kādas praktiskas lietas kuram saņēmējam būtu visnoderīgākās,
laicīgi plānot budžetu dāvanu iegādei, apzinot reālās izmaksas,
pirkumiem izvēlēties specializētos veikalus, arī internetu, kur piedāvājums ir plašāks un cenas pievilcīgākas.


Pašpārliecinātais dāvinātājs
Šis dāvinātāju tips izceļas ar savu vēlmi ietekmēt citus un radīt par sevi atmiņā paliekošu iespaidu. Nereti dāvanas tiek izvēlētas ņemot vērā personīgos uzskatus, piemēram, sieva iegādājas vīram modernas dizainera saulesbrilles vai kreklu, jo, viņasprāt, viņš ikdienā neizskatās pietiekami labi un stilīgi. Tāpat šim dāvinātāja tipam arī ir raksturīgas dārgas un iespaidu atstājošas dāvanas - viedtālruņi, rotas lietas, tāli ceļojumi u.c. Šim dāvinātāju tipam ir ieteicams vairāk padomāt par dāvanu saņēmēja personību un viņa patiesajām vēlmēm un arī nepārspīlēt ar savām finanšu iespējām vai paust savus uzskatus un pārliecību.

Ieteikumi naudas plānošanas jomā:
uzstādīt sev cenu griestus vienas dāvanas maksimālajai cenai,
vienoties ar citiem svētku “apdāvināšanās” dalībniekiem par dāvanu skaitu un izmaksu apjomu,
izplānot katru dāvanu, neizdarīt spontānus un nepārdomātus pirkumus.


Pašdarinātājs dāvinātājs
Šis dāvinātāju tips pašaizliedzīgi iegulda spēkus tādu dāvanu sarūpēšanā, kas ir pārdomātas un no sirds iepriecinās dāvanas saņēmēju - visbiežāk šīs dāvanas izgatavo pats dāvinātājs vai arī pats labprāt piedalās dāvanas baudīšanā, piemēram, apmeklējot kādus pasākumus kopā. Šiem dāvinātājiem vienlīdz svarīgas ir gan tās divas minūtes, ko apdāvināmais pavada atsaiņojot un pirmo reizi ieraugot dāvanu, gan dāvanas pievienotā emocionālā vērtība nākotnē. Iespējams, ka šādu dāvanu sagatavošana prasīs vairāk laika un līdzekļu, nekā bija plānots sākumā, tādēļ jau savlaicīgi jāveido saraksts ar nepieciešamajiem materiāliem un vienas dāvanas kopējās izmaksas.

Ieteikumi naudas plānošanas jomā:
sagatavot visu nepieciešamo “izejmateriālu” sarakstu un pieturēties pie tā,
laikus apzināt dažādu pasākumu vietas un rezervēt laiku tam dāvanas saņēmēja kalendārā,
noteikt maksimālā dāvanu budžeta griestus - ierobežojumi nereti palīdz atrast radošus risinājumus,
visās dāvanās “ieturēt vienotu stila līniju”, tādējādi optimizējot nepieciešamo materiālu izmaksas.Swedbank Privātpersonu finanšu institūts ir no bankas neatkarīga struktūrvienība, kas, ņemot vērā savu ilggadējo pieredzi ārzemēs, strādā pie iedzīvotāju finanšu prasmju un zināšanu attīstības Latvijā. Institūts regulāri informē un izglīto sabiedrību par dažādiem ar naudu un ģimenes budžeta plānošanu saistītiem jautājumiem, veic pētījumus un līdzdarbojas dažādās valsts mēroga darba grupās.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

JAUNUMI GALERIJA PAR MUMS SLUDINĀJUMI
©2008 Visual Studio